Omega: de podcast! Aflevering 3 – Het katholieke huwelijk van Emma & Lars

In deze podcast serie gaan we in gesprek met jongere katholieken over hun geloof. We hopen je enthousiast te maken én te inspireren door het beeld te weerleggen van de Kerk als een grijze massa die steeds kleiner wordt. In plaats daarvan maken we iets steeds groter: de liefde van God in de wereld! In aflevering drie vertelt Omega-redactielid Emma over haar katholieke huwelijk, een belangrijk sacrament. Het huwelijk is immers een levenskeuze, net als de priesterwijding. God roept mensen meestal tot het één of het ander. Trouwen verdient dus een goede voorbereiding, waarin duidelijk wordt wat je aangaat met de ander. De huwelijksvoorbereiding draagt bij aan het succes van een levenslange, eeuwiger verbintenis, die niemand kan scheiden. We vinden het bijzonder om Emma hierover te bevragen, aangezien onze hoofdredactrice Linda volgend jaar zelf het huwelijk aangaat met redactielid Michel! Wil je ook eens te gast zijn in ons programma? Meld je aan door contact op te nemen via de socials!

Geef een antwoord