Emma helpt mee met de kinderwoorddienst

Door: Emma Kutscheidt 

‘’Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.’’ (Spreuken 22:6)

Kinderen het juiste pad leren zodat ze deze de rest van hun leven kunnen bewandelen, oftewel kinderen het pad van Jezus leren door het Katholieke geloof. Deze opdracht uit het boek Spreuken is voor vele parochies nogal een opgave. Want ja, hoe doe je dat dan? Een uitkomst voor vele parochies is dan ook de kinderwoorddienst, zo ook voor de Sint Jorisparochie in Almelo.

Maar wat is een kinderwoorddienst dan? Een kinderwoorddienst is een manier om kinderen te onderwijzen in het Katholieke geloof. In de praktijk betekend dit dat de kinderen na de opening van de Mis samen met begeleiding naar een aparte ruimte gaan en daar op eigen niveau leren over de diepgang en rijkdom van de kerk van Christus. Ze zijn dus het grootste gedeelte van de lezingen en de preek niet aanwezig in de algemene ruimte van de kerk. De kinderen vóór het klaarmaken van de tafel weer de kerk in en kunnen dan samen met alle anderen meevieren in de Heilige eucharistie. Het is dus niet een kinderdienst waarbij de gehele viering in het teken staat van de kinderen, maar een apart gedeelte buiten de normale viering om.

Er is geen algemeen draaiboek wat er wel en niet in een kinderwoorddienst hoort te zitten. Elke parochie heeft dan ook zijn eigen invulling. Centraal staat wel altijd (kinder)catechese, een naam die vaak ook wordt gebruikt voor een kinderwoorddienst. Catechese betekend les geven, in dit geval les geven in bidden en over wat er in de Bijbel aan wijsheid staat. In mijn parochie ben ik samen met mijn verloofde actief in de werkgroep kinderwoorddienst. Wekelijks hebben we tussen de tien en ongeveer twintig kinderen!

We leren de kinderen verschillende gebeden als het Onze Vader en het Wees Gegroet door deze structureel samen met de kinderen te bidden. We luisteren naar de verhalen uit de Bijbel en stellen daarbij ook belangrijke vragen aan de kinderen. Al hebben ze vaak zelf al meer dan genoeg slimme vragen. Meestal hebben de kinderen zoveel vragen en antwoorden dat we vroegtijdig door de lector al weer gesommeerd worden terug te keren naar de kerk. De mooie kleurplaten, puzzels en knutselwerkjes die we hebben voorbereidt krijgen ze dan mee naar huis zodat ze daar nog een keer bewust met het Woord van God bezig kunnen zijn. Deze werkjes halen we van de site Samueladvies waar onze parochie een abonnement heeft op een heleboel van deze werkjes, allemaal in thema’s van de Bijbel.

Deze zomervakantie hadden we een kleine pauze van de wekelijkse kinderwoorddiensten. Zowel de begeleiding als kinderen zouden dikwijls op vakantie zijn. We wilden de kinderen echter toch iets meegeven. We hebben daarom meerdere vakantieboekjes gemaakt vol puzzels, kleurplaten en knutselwerkjes. Op deze manier kunnen de kinderen toch elke dag bezig zijn met het leren van de juiste weg, zelfs als ze op vakantie zijn in verre landen of bij opa en oma in het verre Hengelo.

Na de zomervakantie gaan we weer met goede moed beginnen met de kinderwoorddiensten in de Jorisbasiliek van Almelo, komen jullie ook?

Geef een antwoord