Sint Jan 2024

Sint Jan 2024

 

Ieder jaar vieren we in Laren het feest van Sint Jan, want Sint Johannes de Doper is de patroonheilige van onze kerk, de Sint Jansbasiliek.

 

Op de zondag die het dichtst bij 24 juni ligt, vieren we het feest. Er is dan een processie en het hele weekend zijn er dingen te doen. 

 

Op zaterdag 22 juni, na een plechtige opening slof, begon Sint Jan. De week daarvoor werd de Basiliek helemaal versierd. En de donderdag en vrijdag waren de bogen comités druk bezig met de erebogen bouwen op straat. Langzaam veranderde het dorp helemaal in de sfeer van het Sint Jansfeest. 

Openingslof:

 

Met het openingslof openen we het Sint Jans weekend. Met de broederschap voorop en daarna de misdienaren en daarna de geestelijken lopen we vanaf achterin de kerk in processie naar voren, naar het altaar. De viering begint met een lezing uit de Schrift en het Evangelie. Daarna volgt de uitstelling van het Allerheiligste en aan het einde zingen we het Tantum Ergo, een loflied van de heilige Thomas van Aquino aan het Allerheiligste Sacrament: de Eucharistie. Aan het eind krijgen we de zegen met het Allerheiligste en tot slot ruimt de pastoor alles op. En daarna zingt de hele kerk het Sint Janslied mee! Dat is zo mooi! En plechtig, met de broederschap voorop, gevolgd door de misdienaren en de geestelijken lopen we van het altaar weg. Daarna gaan we naar buiten en kunnen de mensen, als ze dat leuk vinden, met paard en wagen de route van de processie rijden. Hopelijk kan ik dat ook een keer doen!

 

De ochtend van de processie: 

Voor ons begint de zondag van Sint Jan heel vroeg. Om 5 uur opstaan en om 7 uur fris en fruitig de Heilige Mis op het kerkhof dienen. Het maakt de dag wel compleet, maar het is wel heel vermoeiend. Wij wonen ook niet in Laren, dus we moeten toch wel een eindje fietsen. Maar dat bederft de pret niet. Het is altijd mooi om de Mis zo vroeg op het kerkhof te mogen dienen. Na de Mis fietsen we snel terug naar de Basiliek en maken we alles klaar om de Hoogmis om 9 uur te vieren. Dit jaar hadden we heel veel acolieten om de Mis te dienen! Wat waren we trots en blij dat het gelukt was om zoveel acolieten te verwelkomen. Na de prachtige Latijnse Hoogmis was het tijd om even pauze te houden. Even snel een broodje in het Brinkhuis eten en koffie drinken. Daarna moesten we snel terug naar de kerk om alle acolieten op te vangen en de planning en de taakverdeling voor de processie aan te horen. Nadat alles geregeld was gingen we ons opstellen in de processie en kon het hoogtepunt van de dag eindelijk beginnen!

Tijdens de processie:

 

Dit jaar hadden we zoveel acolieten ter beschikking, dat we deze opstelling hebben gebruikt: 

  1. De drager van het Sint Jansbeeldje, voorop in onze groep;
  2. Acoliet met het vaandel, er direct achter;
  3. Dan twee acolieten met 2 kandelaars, naast elkaar;
  4. Erachter twee rijen acolieten, twee aan twee, met het wierook;
  5. Tussen de acolieten in: twee scheepjesdragers die ieders wierookvaten aanvullen;
  6. Hierachter de acolieten met belletjes die de komst van het Allerheiligste aankondigen;
  7. Tot slot twee acolieten met kandelaars naast elkaar.

Op de heenweg naar het Sint Janskerkhof is de processie geen sacramentsprocessie, wij acolieten hebben dan dus niet veel te doen dan meelopen en -bidden. Al is het bidden wel lastig, want je hoort vele stemmen door elkaar, tussen het lawaai van het verkeer door! Maar meestal houden we de gebeden achter ons aan als leidraad, want daar lopen de geestelijken en de bisschop. Eenmaal aangekomen op het kerkhof konden we snel wat water drinken en een krentenbol eten. Daarna moesten we snel naar onze plekken, want de Mis begon. Dat was al mijn derde Heilige Mis op één dag!

 

De Mis op het kerkhof

Deze Mis is altijd heel mooi. De celebrant is de bisschop. En er is voor de acolieten minder te doen omdat er bijvoorbeeld geen toortsendragers bij het Evangelie zijn. Tijdens de Mis op het kerkhof heb ik een van de schalen met hosties gebracht en tijdens het Eucharistisch gebed de belletjes geluid. En tot slot, tijdens de zegen met het Allerheiligste, mocht ik ook de belletjes luiden. Ik vond het een prachtige viering!

 

Sacramentsprocessie, terug naar de kerk!

Zodra de Mis is afgelopen, moeten we snel weer opstellen en wachten tot de geestelijken komen zodat we de processie kunnen beginnen met de terugreis. Op de terugweg is de processie een sacramentsprocessie. Dit komt doordat Sacramentsdag en Sint Jan een keer in het verleden op dezelfde dag vielen. Toen hebben ze van de terugweg een sacramentsprocessie gemaakt en dat is altijd zo gebleven. Op de terugweg zijn dan ook de wierookvaten aan en mag je als acoliet lekker slingeren met het wierook. Ik slinger dan altijd heel hoog want ik hou daar enorm van!

Veel toeschouwers langs de weg vinden het wierook altijd stinken en roepen dat dan, dat is voor de acolieten vaak een aanmoediging om nog meer met de wierooksvaten te zwaaien. Helaas komt aan al het mooie een eind en zo waren we op een gegeven moment alweer bijna terug bij de kerk. Dus hebben we snel alle kooltjes in de wierookvaten gelegd, en veel wierook erop gegooid, zodat het lekker hard gaat roken. En dan is het moment dat we terugkomen in de kerk extra bijzonder. We zetten zoals altijd de kerk helemaal blauw met het wierook. Dit vinden wij als acolieten altijd geweldig om te doen, maar niet iedereen vindt dat zo prettig! Eenmaal vooraan in de kerk legen we snel de wierookvaten en gaan we naar het altaar voor het sluitingslof!

Sluitingslof

Het Allerheiligste wordt op het altaar geplaatst in een speciale troon en iedereen knielt. We zingen het Te Deum en het Tantum Ergo en we krijgen de zegen met het Allerheiligste. Tot slot bedanken de bisschop en de pastoor de aanwezigen voor een mooie processie. De plechtigheden eindigen met het zingen van het Sint Janslied. Dan zingt de overvolle basiliek onder begeleiding van een orkest het lied. Wat een geluid! Dat is toch zo’n mooi moment! Het Sint Janslied bestaat uit wel 12 coupletten, dus het duurt ook wel een tijdje voor het is afgelopen. Als het dan eindelijk allemaal voorbij is, stelt drum- en showband MCC Laren zich op en loopt met muziek naar buiten. De acolieten en de geestelijken lopen er dan achteraan en tot slot speelt de orkest buiten, op het kerkplein, nog een paar liedjes. En dan is het feest van Sint Jan eindelijk klaar! Grappig: dit jaar schrok een priester zich een hoedje, omdat MCC opeens ging spelen en dat had de priester niet verwacht!

 

BBQ

De dag eindigde voor ons jongeren met een lekkere barbecue! Deze hadden mijn broers en ik georganiseerd. Het was heel gezellig. Er werd handje gedrukt en sommigen gebruikten  de barbecue als kampvuur en roosterden er spekjes mee. Ook waren er serieuze gesprekken. Enkele priesters kwamen af en toe kijken en gingen gesprekjes aan met jongeren. Ook de bisschop kwam nog even langs. Na deze lange dag, die om 5 uur al begon moesten we tot slot alles nog opruimen. En daarna konden we eindelijk lekker naar huis. Omstreeks 22:30 ging ik slapen.

 

Volgend jaar is de processie op 22 juni! Het valt dan tegelijk met de sacramentsdag. We vieren volgend jaar bovendien het 100-jarig bestaan van onze basiliek, in het jubeljaar en op sacramentsdag en tegelijkertijd het feest van Sint Jan. Feestelijker kan het toch niet? Zet het in je agenda, en zorg dat je erbij bent!

Geef een antwoord