Verslag netwerk katholieke zorgprofessionals: ‘Wat kan de Barmhartige Samaritaan met Voltooid Leven?’

Medische ethiek – Thema Voltooid Leven

Afgelopen zaterdag heb ik de online bijeenkomst van medische ethiek bijgewoond als katholieke zorgprofessional (ik ben wijkverpleegkundige) . Dit wordt georganiseerd vanuit het netwerk katholieke zorgprofessionals. Het thema was ‘Wat kan de Barmhartige Samaritaan met Voltooid Leven’ .

Voltooid Leven was begin 2020 regelmatig in het nieuws. D’66 kondigde een nieuw wetsvoorstel aan, de commissie Wijnbergen bracht een rapport uit waarin onderzoek naar de doodswens van niet ernstig zieke ouderen werd beschreven. Het onderwerp verdween uit de media door de COVID-19-pandemie, maar zal in de kabinetsformatie zeker weer terugkomen. In het najaar publiceerde de Congregatie voor de Geloofsleer de brief “De barmhartige Samaritaan (Samaritanus Bonus) ” over het “zijn bij zieken”, “zijn bij anderen”, in andere woorden “staan bij het kruis”. In deze bijeenkomst probeerden we datgene wat leeft bij mensen in de maatschappij te verbinden met een filosofische visie op hoe het leven goed geleefd kan worden en de christelijke betekenis van het de barmhartige Samaritaan in onze tijd.

Het programma begon met een gebedsviering en vervolgens werd er een korte intro gegeven over het onderwerp. In 2002 is euthanasie legaal geworden. Om te peilen hoe de deelnemers dachten over voltooid leven werden er drie stellingen behandeld. Ze gingen erover hoe je dacht over het actief deelnemen bij het beëindigen van iemand in de stervensfase.

Vooral de stelling over hoe je dacht over het weigeren van deelname aan euthanasie is mij bijgebleven. Dit sloot namelijk erg aan op een online les die ik twee maanden heb gegeven op een christelijke school op Urk. Toen vroeg de docent namelijk aan het einde van mijn les hoe het voor mij is om me als zorgprofessional op te stellen als christen, aangezien ik katholiek ben. Tijdens de bijeenkomst vond merendeel van de deelnemers het goed dat je als zorgprofessional mag weigeren deel te nemen aan levensbeëindiging. Zelf heb ik daar een andere mening over omdat ik niet in het leven van iemand anders kan kijken. Ik vind dat je zowel bij leven als dood bij de mensen nabij moet zijn.

Naast de stellingen kwamen er tijdens de bijeenkomst ook verschillende uitspraken van ouderen voorbij. Het verhaal wat mij hierbij erg raakte, was het verhaal van een alleenstaande oudere man. Deze man had wel plezier in het koken maar vond het verschrikkelijk om vervolgens alleen te eten en dan te wachten op het moment om te gaan slapen. Dit verhaal werd gebruikt om in te gaan op de vraag of mensen die uitspraken doen om liever dood te zijn, alle mogelijkheid hebben gehad om te kijken of er niet nog iets is om voor te leven. Er werden namelijk cijfers gepresenteerd waarin mensen in eerste instantie aangaven dood te willen zijn, maar na een goed gesprek bleek dit vaak toch anders te zij en daalde het cijfer. Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan sloot hier goed om aan en laat zien dat er alles uit de kast werd gehaald om voor de ander te zorgen.

Na de lezing ging de groep uiteen in kleinere groepjes. Ik zat in het groepje met Daan van Schalkwijk. Hij had ook nog een lezing gegeven over Levenskunst en Levenseinde. Er werden verschillende ervaringen uitgewisseld. Ik moest erg denken aan een mevrouw die vertelde dat zij naar een overdosis medicatie zou grijpen als zij in zo’n diep dal zou zitten dat zij er niet meer uit kon komen. Het gesprek met mensen aan gaan is erg belangrijk. Een andere deelnemer gaf aan dat luisteren een goed medicijn voor mensen kan zijn.

De bijeenkomst deed mij wel weer stil staan bij de zorg. Het is misschien niet het leukste onderwerp wat er is, maar wel zo dichtbij komt, eigenlijk elk moment omdat de mensen waarmee ik werk mensen van de dag zijn. En soms vind ik het jammer als er iemand is komen te overlijden en ik nooit heb geweten wat diegene graag nog wilde.

Kijk voor meer informatie over het netwerk katholieke zorgprofessionals op hun website

Wil je meer artikelen lezen? Neem een abonnement op Omega Magazine. Kijk daarnaast ook op onze Instagram en FB-pagina 

Geef een antwoord