Een andere adventskalender deel 2

Door: Clemens

Het is inmiddels al kerst geweest, maar officieel is het nu nog steeds kerst. En is het trouwens niet elke dag als kerst? Dit is een terugblik op advent met de beauty adventskalender 2020 (17 t/m 24 december) met priesterstudent Clemens. Eerder schreef Clemens al voor de dagen 1 t/m 9 december. 

 17 december – Teenspreider (de tweede)

De Opgaande Zon, die verschijnt aan hen die in het duister en de schaduw van de dood gezeten zijn, om onze voeten te richten op de weg van de vrede’. (Lucas 1, 78-79)
Dit is de laatste regel van het danklied dat Zacharias, de vader van Johannes de Doper, zingt als Johannes geboren is. Hij spreekt deze profetie uit over de redding die God brengt door Jezus, en over de rol die Johannes hierin speelt, hij bereidt de weg voor Jezus voor.
Daarvoor is Jezus gekomen: om naar de mens te gaan die zit in duisternis en schaduw. Het Licht is niet gekomen om fijn en gemakkelijk in het licht te blijven, maar daar naartoe te gaan waar Zijn Licht niet is. Daarom ook vieren we Kerstmis juist in deze dagen: er is weinig licht om ons heen, en juist nu komt het Kind in onze duisternis. We hebben geen social media geloof, waarin alles mooi wordt gepresenteerd en waarin het met iedereen goed gaat, we hebben een God die binnenkomt in onze moeilijkheden en ons daarin niet alleen laat.

18 december – Nagelstickers
Met zijn handen liet Johannes de Doper de mensen in het water van de Jordaan zakken en trok hij ze er weer uit omhoog, zo doopte hij ze. (Marcus 1,1-8) Dit was een ritueel waarin men alle zonden van zich liet ‘af wassen’ en waarin men zich voornam voortaan anders te leven, zich te bekeren. Johannes deed dit om de mensen voor te bereiden op de komst van Jezus. Het is altijd goed ons in het bijzonder voor de grote feesten ‘schoon te maken’, zodat we Hem met een zuiver hart kunnen ontvangen. In sommige parochies wordt daarom voor Kerstmis ook meer de mogelijkheid gegeven om te gaan biechten. Dit is niet zo’n populair Sacrament in Nederland, maar het is heel goed als we voor de geboorte van Jezus al onze fouten bij Hem brengen en ons door Hem laten schoonwassen, zodat we Jezus in de opgeruimde stal van ons hart kunnen ontvangen.

19 december – Een nagelvijl

Met een nagelvijl maak je je nagels mooi rond, je schuurt scherpe en lelijke kantjes ervan af. Dat doe je ook bij bekering! Dat doe je ook als je naar God toe wilt groeien: scherpe en lelijke kantjes van je gedrag, van je houding afschuren. Als goud dat door vuur wordt gezuiverd: alles wat er niet bij hoort, wat niet echt goud is, wordt eruit gezuiverd. Wat zijn mijn scherpe en lelijke randjes, die in de weg staan in mijn relatie tot God, tot andere mensen, en tot mezelf? Beetje trots misschien? Lichtgeraakt, of luiheid, onverschilligheid?
En wat zijn goede geestelijke nagelvijlen? Misschien het intensievere gebed, goede geestelijke boeken/filmpjes/podcasts, vaker naar de H. Mis gaan? Of anders, goede daden misschien? Als ik het moeilijk vind dingen te delen: juist gaan delen, als ik erg veel met mezelf bezig ben, tijd besteden aan anderen?

20 december – Niks, leeg

Lucht en leegte”, zegt Prediker, “lucht en leegte, alles is leegte.” (Prediker 1, 2). In oudere vertalingen werd dit vertaald met ‘IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdel.’
Wat is ijdelheid precies? Oorspronkelijk heeft het de betekenis van iets dat aan de buitenkant heel wat voor lijkt te stellen, maar eigenlijk alleen maar bestaat uit ‘gebakken lucht’; eigenlijk niets. Daar komt ook het idee van ijdelheid vandaan dat we nu kennen: iemand maakt van zichzelf een stuk meer dan dat hij of zij in werkelijkheid is.
De schrijver van het citaat hierboven, deze Prediker, heeft alles in het leven onderzocht, maar is er uiteindelijk toe gekomen dat niets hem echt bevredigd heeft.
Met Kerstmis echter vieren we de geboorte van de Ene die wél echt is, en die juist de Allerhoogste is, maar Zich heeft gemaakt tot de Allerlaagste, volledig tegen de ijdelheid in; God.

21 december – Nagellak

Maria gebruikte waarschijnlijk niet zoveel make-up als er in deze adventskalender zit. Waar sierde ze zich dan wel mee? Met kleinheid, deemoed, nederigheid: God zag neer op de ‘kleinheid van Zijn dienstmaagd’ (Lucas 1, 48). In een nederige en kleine ziel kan God binnenkomen, dan is er plaats voor Hem. Een nederige ziel is stil genoeg om naar God te luisteren en Zijn woorden te aanvaarden, en dan kan God geboren worden.
Een ziel die te vol is van zichzelf, bezig is met de eigen zorgen, gedachten, voorkeuren, wat ‘ik’ denk dat allemaal moet gebeuren, die hoort tussen al dat lawaai de stem van God niet. Daar kan Hij niet binnenkomen, en kan dan ook niet in die persoon geboren worden.
Erop vertrouwen dat je door Hem gedragen en geleid wordt, dat Zijn plannen tot het ware geluk leiden, en dat Hij jou helemaal kent; dan kun je zeggen mij geschiede naar Uw woord.

In een nederige en kleine ziel kan God binnenkomen, dan is er plaats voor Hem. Een nederige ziel is stil genoeg om naar God te luisteren en Zijn woorden te aanvaarden, en dan kan God geboren worden.

 22 december – Nagellak

Iemand die zeer zeker weinig aandacht had voor een mooi uiterlijk is wel Johannes de Doper. Hij gaat in de woestijn wonen, en heeft een dieet waarin niet echt alle voedzame stoffen van de schijf van vijf zitten. Van Johannes wordt ook genoemd dat hij een mantel van kameelhaar droeg. Op plaatjes in kinderbijbels zie je hem dan wel eens afgebeeld met een soort bontjas aan, maar dit klopt niet helemaal. Johannes droeg de haren niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. En deze haren waren niet zacht en fijn, zoals bij bont, maar waren erg hard en stug. Het was dus helemaal niet prettig dit te dragen! Dit was dan ook niet zomaar een mantel, maar het was een boetekleed: bij elke beweging die hij maakte voelde Johannes het prikken van de haren over zijn hele lichaam.
In heel zijn persoon en boodschap was Johannes de Doper dus een boeteprediker en een oproep tot bekering, in heel zijn persoon wees hij naar de Messias, de Komende.

23 december – Glitters

Paulus roept ons allemaal op om te ‘schitteren als sterren in het heelal’ (Filippenzen 2, 15). Doen we dit door glitters over onszelf heen te strooien? Niet echt. We moeten opvallen door ‘onbesproken’ gedrag; geen foute dingen doen dus. Op de plekken waar we komen, op het werk, bij familie, in het publieke domein, moeten we niet liegen, niet slecht spreken over anderen of ons verkeerd gedragen. In plaats daarvan moeten we in al die situaties vasthouden aan ons christen-zijn: De mensen om ons heen liefhebben, geduld hebben, barmhartig zijn én rechtvaardig.
Christus, het Licht, komt de wereld verlichten, maar Hij vraagt ons Zijn licht naar de mensen te brengen.

24 december – Blush, roze

De laatste dag van de Advent! De zon komt al bijna op, het morgenrood schijnt al, de duisternis wordt al minder.
Maar Kerstmis is pas het begin! Voor veel mensen betekent Kerstmis een paar dagen drukte, veel koken en veel eten. Dan komt een weekje later Nieuwjaar, en dan zijn we al weer onderweg naar Blue Monday.
Dat is niet heel christelijk. Jezus is gekomen en dat heeft alles veranderd, voor altijd. Paulus schrijft ons: ‘Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!’ (Filippenzen 4, 4). Zeker, we zullen nieuwe moeilijkheden tegenkomen in ons leven, en het zal niet altijd even makkelijk zijn. Maar in elke situatie en in alle omstandigheden kunnen we nu zeggen: ‘een Redder is ons geboren, Christus de Heer’ (Lucas 2, 11). Een Redder die elk kruis in ons leven met ons meedraagt, en die ons leidt naar de Verrijzenis.

Wil je meer artikelen lezen? Neem een abonnement op Omega Magazine. Kijk daarnaast ook op onze FB-pagina

Geef een antwoord