Fame!

Fame!Door: Sarah Mijhad

I’m gonna live forever..Ook als je niet jong bent geweest in de jaren 80, zing je deze tekst waarschijnlijk wel mee.Als ik de reacties op dit lied lees op YouTube, zeggen veel mensen dat dit lied hen heeft ge├»nspireerd, hen zelfs geholpen heeft door zware tijden heen.En dat snap ik ook wel, Irene zingt in dit liedje de volgende zinnen:
I’m gonna live forever, i’m going to catch the moon,  you know i got what it takes, i’m gonna light up the sky like a flame…Als je chronisch ziek bent, depressief bent of je studeert hard naar je einddoel, dan kunnen deze teksten een mooie bemoediging zijn. In de serie FAME traint een jonge vrouw op de dans academie. Ze wil de absolute top halen en doet daar veel voor. Hoewel het lied bemoedigend is voor de luisteraars, krijg ik het gevoel dat de vrouw in het lied het zelf moet doen. Zij moet op eigen krachten laten zien wat ze kan. Dat lijkt me zwaar..

Waar ben jij nu mee bezig? Welk doel probeer je te halen? Een studie afronden? Een huis opknappen? Een deadline op je werk halen? Ben je er hard voor aan het werk? Heb je het gevoel dit alleen te moeten doen, of krijg je hulp van mensen om je heen?Of je hulp krijgt of niet, wij hebben nog een helper, een heel machtige! God de Heer! Wij kunnen onszelf niet naar de hemel brengen, maar Jezus kan dit wel. Wij kunnen de maan niet pakken,  maar samen met Jezus kunnen we wel bergen verzetten. Ons leven eindigt in de dood, maar dankzij Jezus’ opstanding, leven we voor eeuwig met Hem in de hemel. En samen met de hulp van de Heilige Geest, zijn we in staat ons hart en de wereld in vuur en vlam te zetten met Zijn liefde.Dat is pas een bemoediging!Soms weet een liedje een persoon te raken en te helpen, maar onze echte helper is onze Heer Jezus. We moeten natuurlijk wel onze verantwoordelijkheid nemen, maar je mag vertrouwen op Zijn hulp.Lees eens de Bijbel om daarin een bemoediging te vinden. In psalmen herken je vast wel gevoelens en gedachten die je zelf ook ervaren hebt. Of in spreuken.Ik sluit af met een bemoediging uit het Johannes evangelie:Johannes 3:16Want zo heeft God de wereld liefgehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.Baby, remember my name….
 

Geef een antwoord