Unintended

In deze veertigdagentijd wordt bij Omega de ‘muziekbingo’ gespeeld. Elke dag komt er een nummer voorbij waarin de betekenis van de veertigdagentijd kan worden geproefd. Vandaag is dat “Unintended” van Muse.

Deze 40 dagen bingo brengt ons allerlei muziekstijlen.

Muziek van lang geleden en hedendaagse muziek.

Nu ook weer een lied van voor mijn geboorte.

 

Ik moest het dus opzoeken en goed naar luisteren om er wat van te maken.

 

Als je het liedje hoort, ga je uit van een liefdesliedje.

Wat voor  associatie met de 40 dagen tijd valt daar mee te maken. 

 

Uiteraard is het hele passieverhaal, sterker nog het hele leven van Jezus Christus, één grote liefdesverklaring van God aan de mensen

 

Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat wie in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.(Joh.3;16)

 

En als je dan de tekst leest zie je dat het gaat over fouten maken/zondes begaan en een nieuw begin maken. 

 

Jezus’ droom voor de wereld was vrede, gerechtigheid, vergeving en verlossing. 

Vooral de woorden vergeving en verlossing kunnen we associëren met Pasen. 

Jezus de Verlosser sterft aan het kruis voor ons, voor onze zonden. God vergeeft onze zonden. 

 Een indrukwekkend bewijs van Gods liefde voor ons!

 

Geef een antwoord