Lam Gods dat zo onschuldig

In deze veertigdagentijd wordt bij Omega de ‘muziekbingo’ gespeeld. Elke dag komt er een nummer voorbij waarin de betekenis van de veertigdagentijd kan worden geproefd. Vandaag is dat “Lam Gods dat zo onschuldig” van N.Prins (de vertaler naar het Nederlands)

Lam Gods, dat zo onschuldig. Dat is de titel van deze dag. Maar waar gaat het eigenlijk over?

 

Lam Gods,

Jezus wordt vergeleken met een offerlam 

Het offeren van lammeren speelde een zeer belangrijke rol in het Joodse religieuze leven. 

Toen Johannes de Doper Jezus “het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” noemde, dachten de Joodse toehoorders waarschijnlijk meteen aan belangrijke offergaven. 

Omdat het Pesachfeest naderde dacht men misschien wel onmiddellijk aan het offer van het Pesachlam. 

 

Het Pesachfeest was een van de belangrijkste Joodse feestdagen en een viering die de Joden herinnerde aan de tijd waarin God de Israëlieten uit de slavernij in Egypte bevrijdde. Het doden van het Pesachlam en het aanbrengen van het bloed op de deurstijlen, zodat de engel des doods de mensen met dat “merkteken” zou overslaan , is feitelijk een prachtige symbolische voorstelling van het verzoenende werk van Christus aan het kruis

 

Met het zingen van dit lied tijdens de 40 dagentijd blijven we ons focussen op het feit dat Jezus door zijn dood voor onze zonde is gestorven en zo voor ons een weg heeft bereid naar het eeuwige leven 

Geef een antwoord