Langs de Via Dolorosa

In deze veertigdagentijd wordt bij Omega de ‘muziekbingo’ gespeeld. Elke dag komt er een nummer voorbij waarin de betekenis van de veertigdagentijd kan worden geproefd. Vandaag is dat “Langs de Via Dolorosa” van Sela.

Het Triduum is begonnen. Mijn vorige pastoor (zaliger gedachtenis) wilde op Goede Vrijdag nooit preken. Hij zei dat het Passieverhaal op zich al zo indrukwekkend was, zoveel zeggingskracht had, dat het voor hem niet passend voelde om daar zijn eigen woorden aan toe te voegen. Bij een parabel, een genezingsverhaal, of een gesprek van Jezus met zijn leerlingen, kan het een kunst zijn om de tekst te verhelderen of een onverwachte link te leggen met christelijk leven in de wereld van vandaag. Maar aan de gang van lijden en sterven, als Jezus de geest geeft en de kerk in stilte knielt, hoeven geen woorden te worden toegevoegd.

Zo’n zelfde gevoel heb ik bij dit lied van Sela: luister het maar, en je zult voelen dat er geen uitleg bij nodig is. Het is een prachtig gezongen meditatie bij Jezus’ lijdensweg (dat is wat via dolorosa betekent). De striemen van de zweep worden genoemd, de doornenkroon. Maar vooral gaat het over de weg, en voel je de uitgestrektheid ervan; het stap-voor-stap gaan, de moeizaamheid.

In het lied wordt de navertelling van het lijden verbonden met de liefde van Jezus, de glorie en de redding die uit de kruisiging voortvloeien. Het Passieverhaal wordt ineengevlochten met wat er elders in het Evangelie en het Nieuwe Testament over het lijden van Jezus wordt gezegd: dat het niet voor niets was, dat het ons bevrijdt en reinigt.

‘Zijn bloed wast ons schoon, en het stroomt door het hart van Jeruzalem.’ Dat is een gedurfde tekst, omdat Jezus juist werd afgewezen in Jeruzalem; buiten de stadsmuren werd hij gekruisigd. Maar het ‘hart van Jeruzalem’ is de ontvanger van Goed Nieuws in de profetie van Jesaja: ‘Troost, troost toch mijn volk, zegt jullie God; spreek tot het hart van Jeruzalem, en roep tot haar dat haar oorlog voltooid is, dat haar ongerechtigheid is aanvaard…’

 

Beluister het lied

Geef een antwoord