Wat zijn de worstelingen waarmee iemand wordt geconfronteerd als hij priester wordt?

Het is niet zo gebruikelijk in de Nederland dat jongeren besluiten priester te worden en dat ze wellicht te maken krijgen met de geest van deze tijd. Ik vroeg aan een priester om over deze worstelingen te schrijven, maar ook wat jonge priesters kan helpen hun weg te vinden. Hij gaf antwoord via de mail.

 “Veel priesters hebben verschillende worstelingen. Het zou natuurlijk te aanmatigend van mij zijn om te beweren dat ik een pasklaar antwoord heb, wat niet het geval is. Wat ik met jullie kan delen, komt voort uit mijn eigen ervaringen en uit het luisteren naar mijn broeders in de bediening. Priesters kunnen verschillende worstelingen hebben en met talloze problemen in hun leven te maken krijgen. Deze obstakels houden feitelijk verband met de drie evangelische deugden die iedere gedoopte zou moeten hebben geleerd, en waarvan van de gewijden meer wordt verwacht. Ik heb het over armoede, kuisheid en gehoorzaamheid.

Als je altijd over financiën praat, of meer spullen aanschaft dan wat je eigenlijk nodig hebt (recente gadgets, zelfs als je nog steeds prima gadgets hebt, alleen maar om ‘up-to-date’ te zijn van de nieuwste trend), is er sprake van een kwestie met betrekking tot de evangelische deugd van armoede. . Armoede betekent natuurlijk niet dat je er geen hebt. Integendeel, materiële zaken zijn voor een tevreden mens een geschenk van God, tekenen van Zijn wijsheid. Maar deze zijn niet alleen voor hemzelf, maar ook voor de gemeenschap. Dus wat God ook heeft gegeven of toevertrouwd, hij/zij moet het met anderen delen. Een geschenk heeft een ‘gemeenschappelijk’ karakter; tenzij het voortdurend wordt gedeeld, is het niet langer een geschenk.

Wanneer een priester zich alleen begint te voelen, en vooral steeds verder afzijdig raakt van zijn gemeenschap, begint hij ook een exclusieve vriendschap te vormen of ernaar te zoeken. Dit is het begin van de kwestie over de evangelische deugd van kuisheid (voor priesters hebben we het celibaat). Vanaf het begin van de seminarievorming wordt geleidelijk een seminarist (of iemand die priester wil worden) gevormd om klaar te zijn om de gave van het celibaat te ontvangen. Zijn gemeenschap kan hem helpen de strijd van eenzaamheid het hoofd te bieden. Hij kan onder andere ook leren zijn passie te richten op andere productieve zaken, zoals hobby’s of sport, of bedieningen.

Wanneer iemand begint te denken dat hij boven de anderen staat vanwege zijn wijding, zal hij uiteindelijk geconfronteerd worden met de kwestie van de evangelische deugd van gehoorzaamheid. Gehoorzamen betekent niet dat we blindelings doen wat de superieuren willen dat we doen; Dit betekent ook niet dat je het uit angst doet. Velen zouden zeggen dat de moeilijkste deugd om te beoefenen niet het celibaat is, maar gehoorzaamheid. Nederig zijn is echt een strijd. Maar dit is wat Jezus deed in de verhalen over het Laatste Avondmaal om zijn discipelen te laten zien hoe ze elkaar moeten liefhebben: elkaars voeten wassen en elkaar dienen. Tenzij hij dit doet, zal hij een probleem hebben met zijn deugd in armoede (meer verwerven om zichzelf te dienen dan anderen), en met zijn deugd van kuisheid/celibaat (egocentrisch zijn en onder de invloed van zijn lagere eetlust).

Voor alle duidelijkheid: ik veroordeel niemand die deze problemen lijkt te hebben, Linda. Nogmaals, ik spreek voor mezelf en voor mijn broeder-priesters met wie ik heb gesproken over ons leven en onze bediening.

Het lijkt misschien een cliché, maar het beste wat je kunt doen is bidden. Priesters zijn mannen van God. Tenzij hij zich met God verbindt, net zoals Jezus dat zou doen, zal de priester ophouden priester te worden en zal hij geconfronteerd worden met nog meer strijd. Onderscheidingsvermogen is essentieel in het leven en de bediening van een priester. Hij mag beslissen welke materiële dingen het beste voor hem zijn, en welke niet. Hij moet onderscheidingsvermogen hebben. Hij heeft gebed nodig. Hij biedt zichzelf exclusief aan en voor de Kerk aan; dus moet hij onderscheidingsvermogen hebben, hij heeft gebeden nodig. Hij is geroepen tot dienstbaarheid en aanvaardt dienstbaar te zijn aan het Volk van God als een van de dienende leiders van de Kerk. Hij moet onderscheidingsvermogen hebben en meer dan ooit heeft hij gebeden nodig.

Deze worstelingen die we als priesters hebben, houden niet op als we bidden, Linda. Maar met gebed worden deze draaglijk, vooral als we niet alleen zijn. Dat is ook de reden waarom we de gebeden en steun van onze gemeenschappen nodig hebben om ons te helpen met ons dagelijks leven en onze bediening. Dit is ook mijn advies aan jonge mensen die ervoor kiezen priester te worden. Houd er rekening mee dat het woord dat ik gebruik ‘onderscheiden’ is en niet ‘kiezen’ om het priesterambt te omarmen. Dit komt omdat het Gods wil is of hij wel of niet voor de bediening wordt geroepen. Daarom wordt het onderscheiden van de goddelijke wil door middel van gebeden zeer aangemoedigd, zo niet van hem verwacht.

Hoe dan ook, voor seminaristen kun je blijven bidden. Bovendien is priester worden geen ras. Wat belangrijk is, is dat hij zichzelf volledig geeft om gevormd te worden volgens het hart en de geest van de Goede Herder.

Ik hoop dat ik enkele punten ter overweging met je heb gedeeld. Laten wij bedienaars van het Goede Nieuws blijven!”

Geef een antwoord