Webinar Youth to Connect webinar ‘durf te vragen’ (interreligieuze dialoog)

Afgelopen dinsdag werd ik door pastoor Simon uit Amsterdam gevraagd om een filmpje te maken over mijn geloof. Later werd mij pas duidelijk waarvoor. Het was voor de webinar ‘durf te vragen’, een bijeenkomst met een interreligieus dialoog georganiseerd vanuit Youth to Connect, een vrijwilligers –en nonprofit organisatie. Youth to Connect houdt zich bezig met activiteiten in Nederland en vrijwilligerswerk binnen Europa.

Op de flyer staat: tijdens een interreligieus gesprek zullen verschillende religieuze jongeren hier antwoord op geven. Ga jij met ons de dialoog aan?

Er waren inderdaad allemaal verschillende jongeren met verschillende geloven en opvattingen, maar overwegend christelijk. Er werd geprobeerd om zoveel mogelijk verschillende geloven bij elkaar te krijgen. Er was een moslim aanwezig en ook jongeren die ervoor hadden gekozen om weg te stappen van het christelijke geloof.

De avond begon met een intro over Youth to Connect gevolgd door een video van ongeveer 30 minuten waarin alle verhalen van de jongeren over het geloof aan bod kwamen. Ook mijn verhaal kwam aan bod. Er werden verschillende vragen gesteld, over hoe ze tot het geloof waren gekomen en hoe het geloof gestalte heeft in hun dagelijks leven. Maar er werd ook gevraagd naar persoonlijke opvattingen over bepaalde thema’s, zoals bijvoorbeeld homoseksualiteit.

Na het filmpje was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. Het belangrijkste was dat dit in alle openheid gebeurde en dat er respect was naar elkaar toe. Er ontstond een mooie en uitgebreide dialoog. Een van de onderwerpen was ‘gelovige scholen’. Moeten er nog steeds gelovige scholen zijn? Tijdens dit gesprek werd onder andere ingegaan op radicale uitspraken die via scholen verspreid kunnen worden en andersgelovigen of andersdenkenden op een negatieve manier afschilderen. Dit botst dan erg met de normen en waarden die op scholen wordt gepredikt, een grote tegenstrijdigheid. Een voorbeeld hiervan is dat er onlangs in het nieuws was gekomen dat een leerling gedwongen en openlijk uit de kast moest komen en ook werd getreiterd door de docent. Of dat er op christelijke scholen wordt verteld dat het moslimgeloof verkeerd is. In de gesprekken kwam wel naar voren dat er toch anders naar moet worden gekeken om te leren om met elkaar om te gaan. Het is niet oké om in je ‘eigen bubbel’ te blijven. In het gesprek werd dit ook zo genoemd. Eén van de deelnemers gaf ook aan dat zij bij het verhuizen naar de stad opeens een hele andere wereld om zich heen kreeg dan het christelijke wereldje waaruit zij kwam. Ze noemde dit ook de realiteit, in ieder geval een plek waar meerdere verschillende mensen bij elkaar waren. Met verschillende geloven en etniciteiten onder andere. Dit heeft vervolgens ook invloed op je wereldblik.

Daarna werd er meer in gegaan op de definitie van God. Er kwam van alles voorbij en de deelnemers probeerden aan elkaar uit te leggen ‘hoe zij het zagen’. Eén van de meisjes liet een tekening zien met twee kliffen waartussen een groot gat haperde. De ene klif was God en de andere de mens. Vervolgens tekende ze een kruis die als brug fungeerde tussen de twee om zo uit leggen over hoe zij het christelijke geloof zag. Dit gesprek duurde wel lang.

Ik vond het een hele mooie bijeenkomst en één van de deelnemers gaf ook aan dat het de eerste keer dat zij als 25 jarige zo’n gesprek had en zij dat ze graag zou zien dat er eerder in de opvoeding ruimte komt voor zulke gesprekken.Hier voegde ze aan toe dat hier waarschijnlijk wel een behoefte ligt, om vaker zo’n interreligieus dialoog aan te gaan. Ik had niet verwacht dat het zo inspirerend zou zijn en überhaupt waar ik die avond in terecht zou komen.

Ik hoop voor de toekomst dat er vaker van deze gesprekken worden gehouden. Hierbij zie ik graag hoe er op de overeenkomsten wordt gericht en op wat ons verbindt in plaats van wat ons van elkaar scheidt. Mogelijk kunnen we kijken wat deze taal is.

Voor meer informatie kun je Youth to Connect volgen op Instagram en Facebook.

 

Wil je meer artikelen lezen? Neem een abonnement op Omega Magazine. Kijk daarnaast ook op onze Instagram en FB-pagina 

Geef een antwoord