Magnificat

In deze veertigdagentijd wordt bij Omega de ‘muziekbingo’ gespeeld. Elke dag komt er een nummer voorbij waarin de betekenis van de veertigdagentijd kan worden geproefd. Vandaag is dat “Magnificat” van Sela.

Magnificat is de lofzang van Maria uit het Evangelie van Lucas.

 

Het lied begint met de woorden van Maria: “Mijn ziel prijst nu de Heer”, waardoor een gevoel van dankbaarheid en verbondenheid met God wordt uitgedrukt.

Ze zegt deze lofzang aan het begin van haar zwangerschap.

Natuurlijk is ze blij en dankbaar.

 

Maar we zijn niet bezig met de Advent challenge. 

We zitten midden in de 40 dagentijd.

We gaan niet richting de stal maar richting het kruis!

 

Wat zal Maria denken als ze samen met Johannes onder het kruis staat waaraan haar zoon hangt?

Zal ze nog steeds zeggen :” Mijn ziel prijst nu de Heer”?

 

We zijn 2000 jaar verder, wij weten hoe het verder gaat.

Daarom kunnen wij zeggen dat ook dit lied, deze lofzang, past binnen de 40 dagentijd.

Dit lied herinnert ons aan belangrijke dingen zoals dankbaarheid en liefde voor God. Het herinnert ons er ook aan om stil te staan bij onze relatie met God tijdens de 40-dagentijd en brengt de kernboodschap van de 40-dagentijd, namelijk het erkennen van Gods grootheid en genade, op een krachtige manier over.

Geef een antwoord