Geloven in Noord-Korea, levensgevaarlijk!

Afgelopen vrijdagavond, 21 juni, vond in Barneveld het evenement ‘Geloven in Noord-Korea’ plaats en Omega was daarbij!

De avond werd gevuld door o.a. broeder Ahn, een Noord-Koreaanse christen, en André van Grol, directeur van SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) over hun werk. Tussendoor waren momenten van gebed en samenzang. Hieronder het verhaal van broeder Ahn.

Broeder Ahn kwam uit een elite gezin in Noord-Korea. Zijn familie stond al generaties lang als loyalisten te boek. Zelf werd hij op 14 jarige leeftijd geselecteerd voor Divisie 6, een legerdivisie met drie kerntaken; de bescherming en facilitering van de familie Kim; moord en terreur in binnen- en buitenland en cybercriminaliteit. Broeder Ahn was medeverantwoordelijk voor de eerste taak. Hij vertelde hoe hij als kind thuis en op school werd geïndoctrineerd. Zo drukte zijn vader hem op het hart dat de familie al jarenlang loyaal was en dat hij het erg zou vinden als zijn zoon die loyaliteit zou beschamen. Op school werden christenen in filmpjes afgeschilderd als mensen die bijvoorbeeld stelen.

Op een dag (broeder Ahn was toen ongeveer 7 jaar lid van Divisie 6) moest broeder Ahn helpen bij een brand en ging het gebouw in. Zijn eerste gedachte was de portretten van de leiders in veiligheid te brengen. Zoals misschien bekend moeten er in Noord-Korea in elk huis, op een prominente plek, de portretten hangen van Kim Il Sung en Kim Jong Il. Deze worden vervolgens niet gezien als slechts afbeeldingen, maar alsof de leiders zelf aanwezig zijn. Broeder Ahn trotseerde dus de vlammen om deze portretten te redden. Bij het tweede portret viel er een balk op zijn hoofd en raakte hij bewusteloos. Met brandwonden werd hij later wakker in het ziekenhuis en begon een lange herstelperiode. Voor het redden van de portretten (een heldendaad in Noord-Korea) staan grote beloningen, maar werden aan broeder Ahn niet gegeven vanwege de rouwperiode na het overlijden van Kim Jong Il. In plaats daarvan kon hij een certificaat krijgen met een aantal vrijstellingen, maar de officier die het hem kon geven wilde daar 300 USD in steekpenningen voor hebben (ongeveer 300 maanden salaris in Noord-Korea). Broeder Ahn kreeg dus niks voor zijn heldendaad en dat gaf hem een gevoel van verraad en desillusie met het Noord-Koreaanse regime. Hij besloot te vluchten. Zijn ouders steunden hem en samen met zijn zus vluchtte hij in februari 2014 naar Zuid-Korea, waar hij alleen aankwam in juni. Zijn zus was in China opgepakt en gedeporteerd, waar zij na 5 jaar concentratiekamp overleed.

Depressief en in pijn bezocht broeder Ahn een kerk en kwam in aanraking met de liefde van christenen en Jezus zelf. Hij werd zelf christen en ging theologie studeren. Nu is hij getrouwd en heeft een zoon. Zijn vader is inmiddels overleden, maar zijn moeder woont nog steeds in Noord-Korea. En recentelijk heeft ze 8 maanden in een concentratiekamp gezeten vanwege een telefoongesprek met haar zoon in Zuid-Korea.

De directeur van de SDOK vertelde dat er op dit moment zo’n 30.000 Noord-Koreaanse christenen zijn, maar dat het werkelijke aantal nog wel eens veel hoger kan liggen. Deze worden het gemakkelijkst bereikt als ze op de vlucht zijn in bijvoorbeeld China, maar ook Noord-Koreaanse slaafarbeiders op de Baltische staten en elders krijgen pakketten waar o.a. een Bijbel in zit. De Noord-Koreanen in Noord-Korea zelf kunnen in de grensgebieden via de radio worden bereikt, maar deze wordt hevig verstoord door het regime. In 2023 zijn er ook 41.000 Bijbels Noord-Korea in gesmokkeld. Uit een onderzoek onder vluchtelingen blijkt dat het aantal mensen dat in Noord-Korea al eens een Bijbel heeft gezien gestegen is tot 8%. Veel Noord-Koreaanse christenen hebben daarnaast een verlangen te missioneren in het grensgebied van China met Noord-Korea, met gevaar voor eigen leven.

Tot slot nog iets om over na te denken, uitgesproken door een Noord-Koreaanse christen: “Misschien worden wij wel zoveel vervolgd, om jullie in het westen iets te leren over geloof.”

Vanwege veiligheidsredenen was het niet mogelijk foto’s te nemen op dit evenement, vandaar enkele foto’s uit het programmaboekje.

Geef een antwoord