The Four Horseman

In deze veertigdagentijd wordt bij Omega de ‘muziekbingo’ gespeeld. Elke dag komt er een nummer voorbij waarin de betekenis van de veertigdagentijd kan worden geproefd. Vandaag is dat “The Four Horseman” van Metallica.

Deze Paaszondag viel de bingo op het nummer 34: Metallica – The Four Horseman. In dit artikel gaan we kijken welke Paasles we hieruit kunnen trekken. Eerst iets over het liedje en de tekst. Het lied gaat over de vier ruiters die worden geprofeteerd in het bijbelboek: Openbaringen van Johannes. Er is veel discussie over wat de betekenis is van deze vier ruiters, om die reden zal ik de betekenis van deze ruiters in het midden laten, en de context van het liedje breder bekijken.

Het lied refereert naar het laatste bijbelboek Openbaringen. Een interessant bijbelboek wat door theologen ingedeeld wordt in het literaire genre van de “apocalyptiek”. Theologen duiden het doel van het boek Openbaringen van Johannes als volgt*: in het boek worden de antichristelijke tendensen, die zich verbergen in het Romeinse Rijk, vooral op het gebied van staatabsolutisme en de keizerscultus van het Romeinse Rijk (letterlijk de keizer is een God) onder de aandacht gebracht. Vervolgens beschrijft de auteur het conflict tussen Rome en de vroege kerk als het grote conflict tussen God en de antigoddelijke, satanische macht.

De uitkomst van deze ‘strijd’ brengt ons dan ook weer terug naar Pasen. Want de boodschap van zowel de Openbaringen van Johannes als Pasen is dat Jezus overwint. In het boek Openbaringen wint Jezus van de kwade machten en tijdens Pasen overwint Jezus de dood.

Laten wij deze les leren uit dit liedje en mogen we de vreugde ervaren van de verrijzenis van de Heer.

*= vrije vertaling van de inleiding op de Openbaringen van Johannes in de Willibrordvertaling van de bijbel (6e druk 2020).

Geef een antwoord