Het verhaal van Sharon

In aanloop van de Wereld Jongeren Dagen 2023 in Lissabon, wilde Sharon Jongkind als ervaren WJD-ganger graag haar verhaal delen. 
 
Mijn naam is Sharon Jongkind. Ik ben geboren in Alkmaar, opgegroeid in het dorpje Heiloo, waar ook het grootste Bedevaartsoord van Nederland OLV ter Nood is gelegen. Ondertussen woon ik nu 25 jaar in Nijmegen.

 
Na mijn opleiding Toerisme ben ik gaan werken in de reiswereld. Op een bepaald moment ging mijn hart uit naar werken op cruiseschepen. Jarenlang leefde en werkte ik op de rivieren de Rijn, de Moezel en de Donau, omgeven door prachtige natuur, burchten en kastelen. Deze ervaringen had ik nooit willen missen. Daarnaast heb ik in mijn leven mijn huis opengesteld voor met name kwetsbare mensen met als doel ondersteuning te bieden en  ‘wegwijzer ‘ te zijn voor mensen die vastgelopen zijn.
 
In totaal ben ik 3 keer naar de Wereldjongerendagen geweest. In Rome ( 2000), Keulen ( 2005) en Krakau ( 2016).
 
De WJD hebben ervoor gezorgd dat ik steeds weer nieuwe Kracht en inspiratie ontving om te blijven geloven.
Daarnaast heb ik het als een groot Feest mogen beleven. Samen met andere gelovigen en God zoekers je geloof mogen verdiepen door dagelijks het Woord te horen.
 
De WJD brengen een atmosfeer van Liefde en Vrede en gezelligheid met zich mee, waarvan je dacht dat deze misschien niet meer bestond. JEZUS LEEFT. Ja precies dat!
De Heilige Geest die zoveel mensen leidt en bij elkaar brengt op 1 specifieke plaats. Jongeren die Jezus willen navolgen.
 
Mijn eerste WJD beleefde ik in Rome in het jaar 2000. Daarna werd ik gedoopt op 1 oktober in hetzelfde jaar op het Hoogfeest van de H. Theresia van Lisieux. Ik heb de WJD beleefd als 1 grote Liefdeservaring. Er was zoveel vreugde om mij heen. Een groot avontuur.
De avond met de Paus heeft het meeste indruk op mij gemaakt. Bijna 2 miljoen jongeren die een kaarsje brandend  in de hand hadden en samen baden we voor de wereld. Het was als 1 grote familie, een onbeschrijfelijk mooie ervaring. Er werd op de straten gezongen, muziek gemaakt, spontaan om God te danken.
 
Het was voor mij ook een grote bemoediging om zoveel mensen samen te zien die hun geloof vierden.
Ik was terechtgekomen in een bad van Liefde, bij Kinderen van het Licht: in het Koninkrijk van Liefde.
 
Deze mega – Liefdeservaring heeft mij nooit meer losgelaten en ik teer tot de dag van vandaag nog op deze ervaring. Het heeft mij geleerd over de Liefde van God voor ieder mens en geรฏnspireerd om de Liefde te Leven. Heel praktisch betekent dit voor mij: Steeds opnieuw, ieder moment van de dag een keuze maken om God Lief te hebben, voor de Liefde kiezen. Waar we ook zijn, wat er ook gebeurt. Steeds terug naar de Bron, Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven. En vanuit de Bron deze Liefde doorgeven.
 
Mede door de WJD van 2016 (Het jaar van Barmhartigheid) mocht ik nieuwe Kracht ontvangen op de ‘weg van Vergeving.’ Vergeving was nodig om vrij te komen van een zware last die ik met mij meedroeg.
Op mijn 14e kregen wij als gezin het nieuws dat mijn lieve zus niet meer leefde. Zij was door haar toenmalige ex-vriend om het leven gebracht. Uit machteloosheid schreeuwde ik het uit: “Waar is hij? Ik vermoord hem!” Ik was 14 en het deed heel veel pijn.
In de jaren erna heb ik veel moeten lijden onder gevoelens van diep verdriet. En dit uitte zich soms in agressie.
 
Door mijn grote geloof en de continue Aanwezigheid van Gods Liefde ontving ik een speciale genade om voor de man die mijn zus om het leven bracht  te bidden, hem te vergeven en ook te ontmoeten.
 
Door mij jarenlang te voeden, bijna dagelijks, met het Woord van God en door de sacramenten die de Kerk ons schenkt, ben ik niet alleen gegroeid in vergeving, maar ook in mijn geloof en vooral in de Liefde.
 
Ik kan niet met woorden uitleggen hoe goed en liefdevol God is. Een ding kan ik zeggen: Voor God is niets onmogelijk.
Door Gods genade bid ik nu met deze man voor onze families.
 
‘Ik vermag alle dingen in Hem die mij Kracht geeft.’
 
Tijdens alle Wereldjongerendagen heb ik krachtig de werking van de Heilige Geest mogen ervaren en van Gods Liefde. Ook al heb je het soms ( heel) moeilijk, weet dat je gedragen wordt, God is erbij. God geeft ons steeds nieuwe Kracht.
 
Ik wil de rest van mijn leven hiervan getuigen: Gods Liefde kan alles heel maken. En van de belofte die Jezus doet:
 
‘Zie Ik maak alles nieuw’.
 
Iedere dag mogen wij putten uit de Bron van Liefde. Iedere dag weer mogen wij Ja zeggen: Hier ben ik Heer, zend mij. Geef mij Uw genade om uw Liefde uit te dragen. En Hij zal wonderen in ons leven doen die ons verstand te boven gaat.
 
Jezus Is de Weg de Waarheid en het Leven en Hij geeft echte Vrede.
 
Graag wil ik afsluiten met de tekst die ik uitkoos voor mijn Heilig Doopsel.
 
Johannes 13:34-35 NBG51
 
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.
 
Met een dankbaar hart kijk ik terug op de WJD.
 
Heel bijzonder wens ik iedereen die dit leest van harte de vriendschap met God toe, (Joh. 15), plezier, een groot Godsvertrouwen, Vrede, Liefde, Vreugde en Gods liefdevolle Zegen voor de WJD in Lissabon! Geniet! Wens ik in JEZUS naam iedereen die dit… ๐Ÿ™๐Ÿฝ๐Ÿฅณ๐Ÿ’ช๐Ÿผ๐Ÿ•Š๏ธโคโ€๐Ÿ”ฅ๐ŸŒโœŒ๐Ÿผ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ
 
 

Geef een antwoord