In liefde en oorlog…- Liefs Laura

Door: Laura

In liefde en oorlog is alles geoorloofd… Voor de meesten van jullie zal dit spreekwoord wel bekend zijn. Het betekent eigenlijk dat men zegt dat alles wat in oorlog mag (denk aan listen, bedrog en geweld) ook in de liefde toegepast mag worden. In mijn omgeving wordt het spreekwoord meestal gekscherend gebruikt. Maar ja, in elke grap zit een kern van waarheid. Er is denk ik geen passender moment om even stil te staan bij dit spreekwoord dan nu, een periode waarin veel mensen leven in onzekerheid. Hebben we net de ruimte om de samenleving weer te openen na corona, staat de volgende uitdaging al op ons te wachten. De aanval van Rusland op Oekraïne is aan niemand voorbij gegaan. En het brengt voor iedereen een nieuwe periode van onrust en spanning met zich mee.

In liefde en oorlog is alles geoorloofd… Gaat dit spreekwoord nog wel op? Wereldwijd worden de acties van Rusland nauw in de gaten gehouden en hard afgekeurd. Het inzetten van wapens en de aanvallen op de steden wordt maar door zeer weinig mensen positief ontvangen. Wanneer er zo streng wordt neergekeken op dergelijke acties, waarom wordt dan nog steeds gezegd dat in liefde en oorlog alles geoorloofd is? Er is in Oekraïne sprake van oorlog, en toch wordt niet alles geoorloofd. Andere landen zijn, vanwege afspraken en morele tegenwerpingen, onwillig om in te grijpen. Waar ligt het omslagpunt? Wanneer worden daden die eerst werden afgekeurd toegestaan? Is dat op het moment dat het een kwestie is van overleven? En zo ja, wordt er dan nog onderscheid gemaakt in welke daden ‘erger’ zijn dan anderen? Het is makkelijk om vanaf een afstand en vanuit een rustige, stabiele omgeving te bepalen wat goed en fout is, maar de scheidslijn tussen goed en fout is nooit zo moeilijk als op het moment van druk, grote stress en onzekerheid. Is dat dan het moment waarop we als mens overgaan op de gedachte dat alles geoorloofd is om te overleven? 

Zoveel vragen alleen al met betrekking tot momenten van strijd (of oorlog). Moet je nagaan wat er gebeurt als we de liefde hier ook in gaan betrekken. Dan wordt het helemaal ingewikkeld! In tijden van oorlog is er, in het grote geheel, weinig ruimte voor de liefde. Deze twee lijken daarmee dan ook aan totaal verschillende kanten van het spectrum te staan. En als we list, bedrog en geweld al afkeuren in (beginnende) tijden van oorlog, wat maakt dan dat we denken dat er in de liefde plaats voor is? Ik begrijp dat mensen bereid zijn tot het uiterste te gaan in het geval van de liefde. Wanneer je echt van iemand houdt, ben je bereid ontzettend veel op het spel te zetten. En hoe meer we van iemand houden, en hoe dieper we in de moeilijke situatie terechtkomen, hoe moeilijker het is om het onderscheid tussen goed en kwaad te blijven maken. In die zin, kunnen liefde en oorlog inderdaad op elkaar lijken. Wanneer we tot het uiterste gedreven worden, moeten er drastische keuzes gemaakt worden. 

Toch is het denk ik belangrijk om je altijd bewust te blijven van de keuzes die je maakt. Probeer altijd de afweging te maken of de keuzes die je maakt echt uit liefde voortkomen of dat er ook sprake is van een bepaald soort eigen gewin (of egoïsme). Hetzelfde geldt voor tijden van oorlog. Hoewel strijd vaak gerechtvaardigd wordt uit liefde voor een vaderland, bevolkingsgroep of nationaliteit, speelt persoonlijk gewin en eigen wensen ook vaak een belangrijke rol. Hier wijs uit worden, vraagt dat men kritisch naar zichzelf kan kijken en zijn/haar eigen keuzes in twijfel durft te trekken. Om vanuit daar de juiste keuzes en afwegingen te kunnen maken. Dit doen, op eigen kracht, is zo goed als onmogelijk. We zijn allemaal mens, wat (helaas) ook betekent dat we feilbaar zijn. Richt je op zulke momenten op God en laat Hem je leiden. Luister naar zijn antwoorden, Hij wijst je de weg. En dat is de weg van de liefde. Een onuitputtelijke en onvoorwaardelijke vorm van liefde. Een liefde waarin niet alles geoorloofd is, maar waar altijd naar kan worden teruggekeerd bij oprechte spijt. Dat is de vorm van liefde die het nastreven waard is. En als we deze liefde kunnen vinden en delen, hoeft in liefde en oorlog niet meer alles geoorloofd te zijn. Mijn gebeden gaan uit naar allen die op wat voor een reden dan ook lijden onder de huidige situatie. Laten we bidden voor een liefdevolle en vredige afloop voor eenieder! 

 

Geef een antwoord